چهارشنبه 28 مهر 1400
  • إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» (حجرات/6) اگر یک فاسق خبری آورد، تحقیق کنید.
کد خبر : 3702 1397/02/01 23:1 چاپ خبر

حقوق شهروندی / رابطه ای یک سویه یا متقابل

 به گزارش شمال تایم،  شهروند و شهروند مداری با خود تعهداتی که برابری و عدالت و استقلال را دارا می باشد به همراه دارد .

 


 زمانی این شهروندی می تواند حالت رسمیتی داشته باشد که حقوق فردی افراد را به رسمیت شناخته و در همان حال در بستری اجتماعی آن فرد را مورد تایید قرار دهد.
 

برپایه این گزارش ، شهروند و جامعه به حقوق و وظایف و نهادهای تازه نیاز دارند فلذا زمانی که یک فرد ساکن در دارای حق مالکیت شده و بر حسب شرایط ، موقعیت و استفاده از امکانات دارای وظایفی می گردد ، مدیران شهرها و تصمیم گیرندگان و نمایندگان تنها مجریان تصمیمات مردم هستند، نه اینکه بخواهند صرفاً در جایگاه روسا و سرپرستان مردم ایفای وظیفه کنند چرا که آنها موظف به اجرای اوامر شهروندان می باشند.
 

روابط میان جامعه سیاسی و شهروندان یک رابطه میان خود شهروندان است که با درک صحیح متقابل از آن ، پیوند نزدیک میان حقوق و مسئولیت های شهروندی ایجاد می گردد.
 

 
 اصلاحات سیاسی باید با هدف بهبود فرصت های شهروندی برای اعمال حقوق و ایفای وظایف در راه ترویج روح مشارکتی صورت گیرد ؛ این پویایی شهروندی است که تقابل میان حقوق و مسئولیت ها را از میان می برد.
 

مدیریت شهری بر مبنای الگوها و روش های سنتی جوابگو نبوده است باید بر کاربرد تکنولوژی های جدید و استفاده از عرصه های اطلاعاتی و ارتباطی اقدام و همگام با رشد و توسعه بر حسب برنامه ریزی استراتژیکی در مقابل مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شوند پیشگیری و بهترین عملکرد و روش را در زمان و مکان خاص اعمال کرد.
 

پس از ناکارآمدی طرح های جامع ،  ایده ی استراتژی توسعه شهری می تواند با هدف  ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، دسترسی مطلوب به خدمات شهری، حکمروایی خوب شهری، موثر واقع شود که از جمله سناریوهای آنرا می توان به تحقّق شهر الکترونیک نسبت داد که در سلسله دیدگاههای بعدی ، این موضوع را بیشتر مورد واکاوی قرار خواهیم داد .
 
دیدگاه مریم بالویی خارکشی فعال سیاسی و اجتماعی

کلمات کلیدی : -